Park w Dolinie Dolistówki

Projekt dotyczy zagospodarowania fragmentu doliny Dolistówki na osiedlu Pieczurki w Białymstoku. Przygotowując koncepcję sugerowano się przede wszystkich warunkami przyrodniczymi obszaru oraz potrzebami mieszkańców osiedla. Pierwszym krokiem było podzielenie obszaru na strefy, nadając im tym samym funkcję edukacyjną, rekreacyjno-wypoczynkową i psiego parku. W strefie edukacyjnej zaprojektowano taras widokowy, kładkę na drzewie oraz ścieżkę w postaci drewnianej kładki. Zaproponowano także mostek z teleskopem umożliwiającym obserwację świata podwodnego. Jednak najważniejszym działaniem było wykonanie meandryzacji rzeki oraz stworzenie koryta wzbogaconego ekologicznie. Natomiast w strefie psiego parku zaproponowano akcesoria do zabaw i ćwiczeń dla zwierząt oraz wykorzystano istniejący staw i przeznaczono go do rekreacji dla pupili. W kolejnej strefie (rekreacyjno-

wypoczynkowej) zaprojektowano plac zabaw, siłownię na świeżym powietrzu oraz polanę piknikową z huśtawkami i hamakami umieszczonymi na drzewach. W strefie tej zagospodarowano także drugi z istniejących stawów i umieszczono przy nim altanę z wierzby. W każdej ze stref starano się nie ingerować nadmiernie w środowisko. Wprowadzano jedynie elementy z materiałów naturalnych, wpasowujących się w projektowany obszar. Dostosowano obszar do celów rekreacyjnych i edukacyjnych, jednocześnie chroniąc istniejące siedliska, które są charakterystyczne dla obszarów nadrzecznych. W projekcie starano się pokazać, że bez nadmiernej ingerencji w naturę można stworzyć przestrzeń przyjazną do wypoczynku przy jednoczesnym uświadamianiu mieszkańców jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. drzew liściastych oraz roślin iglastych.

Projekt meandryzacji

Projekt tarasu na drzewie

Inwentaryzacja siedlisk roślinnych

Wizualizacje