Rozpoczynamy na dobre sezon ogrodniczy. Zdejmijmy okrycia zimowe z roślin, posadźmy drzewa i krzewy owocowe.  Przycinamy rośliny, które właśnie przekwitły.